PROJECTE DE BARRI DE CAN BARÓ: Resum sessió 1. La MOBILITAT a Can Baró.

Foto de Pau Gonzàlez Val. Font:Twitter @paugv87
El passat 20 de desembre, en el marc de la construcció conjunta del PROJECTE DE BARRI de CAN BARÓ entre l'Ajuntament (Districte H-G i Ecologia urbana) i el grup gestor de Can Baró en representació del veïnat, es va iniciar el treball abordant els temes de MOBILITAT que són els que originen la negociació i donen lloc a la proposta de treball de prospectiva i futur pel barri. Es van abordar objectius a curt, mitjà i llarg termini, pel que no donem per tancada la mobilitat encara però tenim ja les primeres dates per les propostes a incorporar a curt termini, que és un bon inici.

Els tècnics municipals de mobilitat presenten el següent mapa que pot ser molt útil per tot el veïnat per conèixer com arribar als punts d'interès amb la implementació de la NXB des de finals de novembre'18. El mapa divideix el barri en dos sectors i apunta les opcions de mobilitat més adients per a cadascun, aspecte molt ben treballat i que pensem que cal reconèixer com a bona pràctica i compartir per a que tothom es pugui situar més fàcilment en com anar als llocs:


mobilitat_canbaro_nov18_a_feb19 from Plataforma Can Baró

Com veureu al mapa anterior, manca afegir les millores en mobilitat pactades prèviament a la sessió 1 del 20.12.18 (i exposades al consell de barri del 21.11.18 en aquest document) i que es va pactar que es podrien incorporar al mapa anterior de mobilitat a data 14 DE FEBRER DE 2019. Aquestes millores són:

1) ALLARGAMENT DE LA LÍNIA 191 des de l'hospital de Sant Pau fins a plaça Sanllehy. Amb aquest allargament la línia incorpora un vehicle pel que no té afectació sobre freqüència pel veïnat que ja disposava d'aquest servei a Congrés, i ens permet arribar directament a la porta del nostre hospital de referència en un bus gran (no midi ni mini), a més també ens apropa al CAP Guinardó i CUAP Maragall, així com a l'hospital 2 de Maig. Així mateix, es va optar per la opció de baixar per Rda. Guinardó per poder exercir de connexió amb la parada de metro Alfons X i per poder donar servei també de forma col·lindant a La Salut (via Sanllehy), al Baix Guinardó i al Guinardó. De nou, us deixem el mapa de les alternatives que va treballar mobilitat i heu de tenir en compte que la opció triada és baixar per Rda. Guinardó per connexions, servei a més barris i freqüència (prevista cada 16 min).


191_canbaro from Plataforma Can Baró

2) ALLARGAMENT DE LA LÍNIA 86 FINS A ALBERT LLANAS (Sector Vista Park i Raimon Casellas). Amb aquest allargament guanyarem connexions amb Carmel i Horta per la part del barri més limítrof al barri del Carmel. Ens permetrà connexió també amb la línia blava del metro i amplia la mobilitat i connexió directa amb Horta que amb l'escurçament de la línia 39 s'ha de fer amb transbord amb la V23. De nou, aquesta millora també beneficia al barri del Carmel que disposarà de millor connexió amb Can Baró i restem pendents de veure si és ampliable en un futur la línia fins a Sanllehy. Freqüència anterior cada 15 min i prevista amb allargament i 2 vehicles més cada 10 min.
Mapa línia 86. Font: mobilitat

3) REDIRECCIÓ DEL TRÀNSIT DE BUSOS TURÍSTICS PEL CARRER PRAGA. Està ja estudiat i pendent de dur-se a terme en la data pactada juntament amb les altres dues millores anteriors. Es va demanar poder estudiar la regulació del trànsit de busos discrecionals contaminants tant pel carrer Praga com per Ramiro de Maeztu. Resta pendent per properes sessions relatives a Park Gúell i espais de treball més amplis. Aquesta mesura beneficia tant al veïnat de Baix Guinardó com al de Can Baró.

4) REVISIÓ DE LA LÍNIA 114 i V19 per la SATURACIÓ EN FRANGES HORÀRIES D'ALTA CONCURRÈNCIA per l'alta ocupació del passatge de la extingida línia 55. Queda pendent revisar indicadors de franges i estudiar com reforçar ambdues línies.

Més enllà del 14 de Febrer de 2019 queden diverses actuacions pendents que s'han de dur a terme amb els barris amb els que compartim mobilitat com la RECLAMACIÓ CONJUNTA DE LA L9, REVISIÓ DE LES LÍNIES DE BUSOS DE BARRI, REVISIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA LLANÇADORA A PARK GÜELL, VALORACIO DE LA POSSIBILITAT DE CREUAMENT DE LES LÍNIES V19 i V23, REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DE BUSOS DISCRECIONALS CONTAMINANTS FINS A PARK GÜELL, ALLARGAMENT LÍNIA 24 A UNIVERSITAT, TRÀNSIT DE LA LÍNIA H6 PELS LATERALS i NO PEL TÚNEL DE RDA GUINARDÓ i altres actuacions relatives a l'ACCESSIBILITAT que podrien ajudar a millorar la MOBILITAT TOVA i PEATONAL al barri (a treballar en properes sessions del projecte de barri però que van vinculades), revertint en una millor qualitat de vida tant per Can Baró com pels barris limítrofs amb els que compartim mobilitat, accessibilitat i problemàtiques.

Esperem que el resum hagi estat d'utilitat i us animem a revisar els mapes que us deixem en aquest post perquè el primer ajudarà a tothom a veure com arribar a llocs freqüents, amb el segon com podrem arribar als serveis de salut i amb el tercer com guanyar connexió fins a Horta.

Comentaris